Podmínky ochrany osobních údajů

 I.

Základní ustanovení

  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Live Sweaters s.r.o., IČ 05889138 se sídlem Slezská 844/96, 130 00 Praha (dále jen: „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou

 

 Live Sweaters s.r.o., Slezská 844, 13000 Praha 3, email: info@livesweaters.cz, tel.: 792 308 892

  1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  1. Účelem zpracování osobních údajů je rozepsán níže v tabulce:
  2. Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů Zpracovatelé
    Plnění smlouvy

    Vyřízení objednávky

    Osobní údaje klientů (kontantní údaje, bydliště) a informace o objednaném zboží

    Objednávkový formulář

    Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, přepravní společnosti, platební brány

    Plnění smlouvy

    Odpověď na zprávu zaslanou přes kontaktní formulář

    Kontaktní údaje klientů

    Kontaktní formulář, e-mailová komunikace

    Subdodavatelé, mailingové služby

    Plnění smlouvy

    Vedení účetnictví

    Osobní údaje klientů (kontantní údaje, bydliště) a informace o objednaném zboží

    Faktury

    Účetní firma

    Oprávněný zájem

    Poskytnutí e-mailu službě třetí strany pro získání recenze

    E-mailová adresa a informace o objednaném zboží

    Objednávkový formulář

    Heureka.cz

    Oprávněný zájem

    Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)

    Kontaktní údaje klientů

    Informace z objednávek

    Mailingové služby, subdodavatelé

    Oprávněný zájem

    Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server

    Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresy

    Pohyb uživatele na webu, registrace a vytvoření anonymizovaného ID uživatele, zobrazení stránky s chybou

    Google Analytics, webhostingové služby

    Souhlas

    Marketing a propagace webu

    E-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifkátory

    Formulář pro newsletter, registrační formulář

    Webhostingová společnost a služby pro rozesílání e-mailů

    Souhlas

    Zveřejnění recenze zákazníka nebo dotazu k produktu

    Jméno zákazníka a e-mailová adresa

    E-mailová komunikace a formulář na webu

    Cloudová úložiště, mailingové službyrozepsán níže v tabulce:

 

IV.

Doba uchovávání údajů

  1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle
  1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.
  1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb. 

 

VI.

Vaše práva

  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
  1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím zámků, hesel a antivirového programu.
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Provozovatel webu Live Sweaters s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu soubory cookies pro zlepšování prostředí webových stránek, pro analytické účely a pro cílenou reklamu. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Další informace